Poświęcenie miejsc modlitwy

W Rituále Románum (Rytuał Rzymski) znajduje się dział Benedictiónes ab Epíscopis vel ab áliis facultátem habéntibus faciéndae (Błogosławieństwa zarezerwowane dla biskupa i innych do tego upoważnionych duchownych).
W tym dziale znajduje się obrzęd poświęcenia Oratórii públici (kościołów i publicznych oratoriów – miejsc modlitwy): Rítus benedicéndi nóvam ecclésiam séu oratórium públicum.

W Rituále Románum (Rytuał Rzymski) znajduje się także dział Benedictiónes non reserváte (Błogosławieństwa niezarezerwowane).
W tym dziale znajduje się obrzęd Benedíctio oratórii priváti seu doméstici (Poświęcenie miejsc modlitwy – oratoriów – prywatnych i domowych).