Oratorium – znaczenie klasyczne

W środowiskach salezjańskich, począwszy od św. Jana Bosko, utarło się, że określenie oratorium dotyczy miejsca i środowiska dla młodzieży – z elementami religijnymi, kształceniowymi i zabawowymi.
Natomiast w rozumieniu klasycznym oratorium to miejsce modlitwy.
Ks. dr Alojzy Jougan w Słowniku łacińsko-polskim podaje między innymi:

oramen – modlitwa, prośba.
oratio – 4. modlitwa.
oratorium – 1. miejsce modlitwy, dom modlitwy, sala przeznaczona do modlitwy, kaplica.