Dokumentujmy!

Starannie dokumentujmy żmudny proces przywracania katolickiego depozytu wiary – w zakresie kultu, doktryny i moralności. Dokumentacja będzie – w bliższej i dalszej przyszłości – cennym świadectwem starań przynależnych duszy katolickiej. – więcej