Zaszczytne zadanie kapłanów

„O jak wielkim i zaszczytnym jest zadanie kapłanów, którym jest dane świętymi słowami Pana Zastępów sprowadzić na ołtarz, błogosławić wargami, piastować na rękach, przyjmować własnymi ustami i podawać drugim” (Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa).