Ratunek dla duszy

Czym jest sakrament pokuty?
Sakrament pokuty, zwany także spowiedzią, został ustanowiony przez Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia grzechów popełnionych po przyjęciu chrztu.
Katechizm Katolicki Św. Piusa X