O Sakramencie Kapłaństwa

W pierwszy czwartek miesiąca – i często! – módlmy się o nowe święte powołania kapłańskie.
Na Sakrament Kapłaństwa patrzmy tak, jak go widzi Pan nasz Jezus Chrystus i Kościół Katolicki w swoim odwiecznym nauczaniu. – więcej