Nie wystarczy iść do spowiedzi

Spowiadajmy się u ważnie wyświęconego katolickiego kapłana, nieskazitelnej ortodoksji katolickiej – nawet jeśli trzeba będzie dojechać 100 kilometrów albo więcej.
I miejmy na uwadze:

– Nie wystarczy spowiadać się.
– Trzeba się spowiadać dobrze.
– I do spowiedzi należy przygotować się dobrze.

A także:

– Nie wystarczy odprawić spowiedź generalną.
– Trzeba spowiedź generalną odprawić dobrze.
– I do spowiedzi generalnej należy przygotować się dobrze.

Św. Teresa z Avili, dzielna niewiasta o umysłowości na wskroś katolickiej, pełna troski o zbawienie dusz, apelowała do kapłanów:

Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.