Pospieszajmy bez obawy!

Skoro Pan Bóg daje nam łaskę odróżnienia katolickiej ortodoksji od heterodoksji, należy za poznaną prawdą pójść! Bez obawy porzućmy nową religię i nawróćmy się na wiarę katolicką, jedyną prawdziwą wiarę, jedyną wiarę dającą zbawienie!
Związanie się wyłącznie, dożywotnio i nieodwołalnie z kultem katolickim – Mszą Świętą w rycie rzymskim – oraz pilna lektura tradycyjnych katolickich katechizmów, przynajmniej jedna strona dziennie, codziennie, będzie już wyrazem naszej wierności wierze katolickiej. Pospieszajmy! – więcej