Veni, Sancte Spíritus!

Gdzie przebywali Apostołowie przez te dziesięć dni poprzedzających Pięćdziesiątnicę?
Apostołowie wraz z Maryją Panną i innymi uczniami przebywali wówczas zebrani z Wieczerniku, trwając na modlitwie w oczekiwaniu na Ducha Świętego, którego Jezus Chrystus obiecał na nich zesłać.

Katechizm Katolicki Św. Piusa X

Modlitwy do Ducha Świętegowięcej