Wskazówka pożyteczna

Jeżeli mamy dokładny rozkład codziennej modlitwy (a dobrze jest mieć takowy!), zachowujmy go z wielką skrupulatnością, nie pomijając nawet jednego Zdrowaś Maryjo.
Jeżeli z poważnych racji opuścilibyśmy jakąś część naszych modlitw, zaległości nadrabiajmy quam primum – najlepiej zaraz na drugi dzień.