Spowiedź, spowiedź, spowiedź!

Z wielką starannością troszczmy się o zbawienie swojej duszy. Nie ma sprawy ważniejszej ponad tę troskę! Pan nasz Jezus Chrystus mówi: „Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26).
Troska o duszę skupia się, jak w soczewce, w dobrze przygotowanej i dobrze odprawianej spowiedzi – u katolickiego kapłana.
Dla wielu dusz konieczne jest odprawienie spowiedzi generalnej.
Nie wystarczy przystąpić do spowiedzi generalnej. Można bowiem spowiedź generalną odprawić źle.
Do spowiedzi generalnej należy przygotować się dobrze.
Spowiedź generalną należy odprawić dobrze.

W przygotowaniu do spowiedzi generalnej weźmy POWAŻNIE pod uwagę podane wskazówki: – więcej

Św. Teresa z Avili wołała do kapłanów: „Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.