Szczypta łaciny

dubium – wątpliwość
dubia – wątpliwości
sine dubio – bez wątpliwości, niewątpliwie
sub conditione – pod warunkiem, warunkowo


więcej – zob. zakładka: Słowniczek