Pierwszy piątek miesiąca

Wśród 12 obietnic, jakie Pan Jezus dał Św. Małgorzacie Marii  Alacoque, czytamy:

„Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci”. – więcej

Dusza katolicka – gorliwa – w pierwszy piątek miesiąca godnie uczci Najświętsze Serce Pana Jezusa i będzie wynagradzać (ekspiacja) za grzechy – swoje i bliźnich.