Z naszej kruchty strategicznej: źródła naszej wierności

Pewnym, niezmąconym, czystym, wiarygodnym, wiążącym źródłem naszej wierności kultowi katolickiemu – Mszy Świętej w rycie rzymskim – jest bulla papieża Św. Piusa V Quo primum.
Bulla – spójna z Kanonem 13 Sesji VII Soboru Trydenckiego – jest dokumentem doktrynalnym, a nie czysto dyscyplinarnym. – więcej
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.