Rażąca sprzeczność

Jest rażącą sprzecznością, jeśli ktoś chodzi na Mszę Świętą w rycie rzymskim, a pozostaje w grzechu śmiertelnym i do Komunii Świętej nie przystępuje – przez tydzień, kilka tygodni, miesiąc, a nawet kilka miesięcy. Nie można sobie robić „zabawy w tradycję”. Trzeba Pana Boga traktować poważnie i dbać o zbawienie swojej duszy.