Z naszej kruchty strategicznej

Przeczytajmy z uwagą żywot Św. Atanazego, wyciągnijmy wnioski i podejmijmy działania, jakie duszy katolickiej przystoją.
Jak w IV wieku, tak i dzisiaj, obrona ortodoksji katolickiej jest pilnym i naglącym obowiązkiem!