Punkty do niedzielnego kazania

Lekcja: 1 J 5, 4-10
Ewangelia: J 20, 19-31

Łaska ostatecznego wytrwania.
Powaga grzechu.

Sakrament Pokuty.
Wiara katolicka i nowa religia.
Św. Fidelis z Sigmaringen: Apoteoza wiary katolickiej.