Czuwaj pilnie!

Diabeł nie śpi. Węszy i kusi. I może się zdarzyć, że w bezpośredniej bliskości największych świąt katolickich powali duszę w grzech śmiertelny. Tragiczna koincydencja!
Pierwszy prawowity Papież trzeźwym słowem napomina:

Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze” (1 P 5, 8-9).