Z naszej kruchty strategicznej

W czasie wielkanocnej radości bardzo będzie nam pożyteczna lektura katolickich treści, dotyczących wieczności.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.