Święci uczą

Niedawno czciliśmy Św. Hermenegilda, króla i męczennika. Dwa detale z jego żywotu. Nawrócił się na wiarę katolicką dzięki swojej żonie, katoliczce. Nawet w obliczu śmierci odmówił przyjęcia Komunii z rąk biskupa, wyznającego herezję ariańską.
Święci uczą.
Zachowajmy cierpliwość wobec naszych bliskich, uparcie tkwiących w nowej religii. Przyczyniajmy się do ich nawrócenia na wiarę katolicką przede wszystkim: własnym przykładem wierności wierze katolickiej, modlitwą o ich nawrócenie na wiarę katolicką oraz stosownym pouczeniem.
Nie przyjmujmy sakramentów z rąk duchownych, którzy wyznają nową religię, krzewioną powszechnie w strukturach kościelnych od ponad pięćdziesięciu lat.
Czytajmy codziennie żywoty Świętych.
Przynajmniej jedną stronę dziennie.
Codziennie.

Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.