Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Wbrew iluzjom hermeneutycznym, nie da się pogodzić życia ze śmiercią, prawdy z fałszem, Tradycji z rewolucją, wiary katolickiej z nowymi doktrynami.
Wszystkim trwającym jeszcze w ciemnościach nowej religii, krzewionej w strukturach kościelnych od ponad pięćdziesięciu lat, życzę zmartwychwstania, za łaską Bożą, do wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie.
A wszystkim radującym się już skarbami wiary katolickiej – w kulcie, doktrynie i moralności – życzę wiernego wytrwania do końca.

Z zapewnieniem o codziennej modlitwie
ks. Jacek Bałemba SDB

Niezmiennie dla pożytku dusz zapraszam codziennie
także tutaj i tutaj