Z naszej kruchty strategicznej

Św. Teresa z Avili wołała do kapłanów: „Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.
W dobrym przygotowaniu do spowiedzi – nie tylko przed świętami – wielce pomocne będzie uważne czytanie ortodoksyjnych katolickich treści, dotyczących Sakramentu Pokuty. Sami czytajmy i udostępniajmy naszym bliźnim – od lektury poniższych książek może zależeć zbawienie niejednej duszy!
Trzy książki i jeden folder.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.