Owoce dobrej spowiedzi

Z Katechizmu Katolickiego Św. Piusa X:

Jakie są owoce dobrej spowiedzi?
Owocami dobrej spowiedzi są: 1) Odpuszczenie popełnionych grzechów i otrzymanie łaski Bożej. 2) Przywrócenie pokoju i spokojnego sumienia. 3) Ponowne otwarcie bram nieba i zmiana wiecznej kary w piekle na karę doczesną. 4) Obrona przed ponownym popadnięciem w grzech i udział w skarbcu odpustów.

Te piękne zbawienne owoce staną się naszym udziałem, gdy odprawimy dobrze przygotowaną, dobrą, szczerą spowiedź.