Niewieści strój na katolickiej Mszy Świętej

Nie są to sprawy marginalne. Bowiem zachowując wspomniane reguły, niewiasta ukazuje Panu Bogu i współwyznawcom wiary katolickiej świadectwo poszanowania dla największej świętości, jaką jest Najświętszy Sakrament i katolicka Msza Święta.

Niewiasty zatem na katolickiej Mszy Świętej zwracają uwagę na:

– strój gustowny, z zachowaniem wymogów niewieściej skromności,
– stosowne nakrycie głowy, które przywołuje skromność i pokorę Matki Bożej wobec majestatu Bożego.

Przez wieki – także w naszej Ojczyźnie – wierni różnych stanów doskonale rozumieli i wiedzieli, że do kościoła należy ubierać się inaczej niż na co dzień. Odróżniało się rozumnie strój codzienny od stroju świątecznego. Przykłady godne kontynuacji! – więcej