Z naszej kruchty strategicznej

Dzieło  Św. Wincentego z Lerynu Commonitorium, jako że podaje prawdę, jest cenne zawsze. Jednakowoż zwłaszcza w aktualnych okolicznościach, kiedy to od ponad pięćdziesięciu lat w oficjalnych strukturach kościelnych krzewi się nową religię (co jest pokusą!), okazuje się nad wyraz pomocne dla dusz, które wiarę katolicką pragną zachować w całej czystości i integralnie. Trzymać się należy powszechności, starożytności i jednomyślności.
Wiele pożytku odniesiemy z niespiesznej i dokładnej lektury dzieła.
Wiele pożytku odniesiemy, wracając do tegoż dzieła po wielekroć.

„Na wartości dziełka powyższego poznały się minione wieki: jest ono ważnym jak dla kapłana – nauczyciela i stróża skarbu wiary, tak i dla każdego wiernego pragnącego znać zasady Kościoła św., aby też być gotowym na odpowiedź temu, jak św. Piotr mówi, kto by go o grunt nadziei jego pytał. Sądzę, że nie obrażę prawdy, gdy powiem, iż czym jest dziełko O naśladowaniu Chrystusa Pana w życiu duchownym, tym w teologii dogmatycznej Commonitorium: ono wiarę rozjaśnia, zapala, wzmacnia, czyni ją żywą” (Ks. Marian Nassalski). – więcej