Boża pedagogia wobec duszy – najdoskonalsza!

Pan Bóg wobec każdej duszy najdoskonalej dozuje cierpienie i pocieszenie. Nie zżymajmy się na tę Bożą najdoskonalszą pedagogię. Przyjmijmy cierpienie i przyjmijmy pocieszenie – tak, jak Pan Bóg je wobec duszy naszej dozuje. To bowiem najdoskonalsze dozowanie ma na celu nasze dobro – udoskonalenie, uświęcenie i zbawienie naszej duszy. To jest pewne.
Niedobrze jest wadzić się z Panem Bogiem.
Dobrze jest z Panem Bogiem się zgodzić.
Dobrze jest przyjąć najdoskonalszą Bożą pedagogię wobec swojej duszy.