Z naszej kruchty strategicznej

Kard. Mercier podaje cenne wskazówki dotyczące wyrzeczenia i umartwienia. Bardzo przydatne do postępu duszy na drodze świętości – w Wielkim Poście i przez cały rok. Niewielki wygodny format pozwoli mieć przy sobie te cenne treści i zaglądać do nich często.
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.