Przygotowanie do spowiedzi generalnej

Raz jeszcze przypomnijmy. Jeśli łaska Boża prowadzi nas do spowiedzi generalnej – DOBRZE się przygotujmy i DOBRZE spowiedź u katolickiego kapłana odprawmy.
Kilka wskazań – DOKŁADNIE odczytanych i zrealizowanych – będzie nam pomocą. – więcej