Zmiana tajemnic Żywego Różańca

Dzisiaj po Mszy Świętej i Różańcu będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca. Stawmy się w komplecie!
Przynosimy ze sobą tajemnice różańcowe, aby je przekazać osobie poprzedniej z listy, a przyjąć od osoby następującej po nas na liście. Lista jest dostępna pod zakładką: Róże Różańcowe.
Kapłan poda intencję do modlitwy na miesiąc kwiecień.