U fundamentów wiary katolickiej. Wzmianka o terminologii adekwatnej

Wiara katolicka, jedyna prawdziwa wiara, jedyna wiara dająca zbawienie, opiera się na Objawieniu Bożym, którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja, interpretowane przez prawowity Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego, jedynego prawdziwego Kościoła, jedynego Kościoła założonego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela.

Źródła Objawienia:

OBJAWIENIE BOŻE
↙                ↘
TRADYCJA       PISMO ŚWIĘTE


Tradycji winniśmy przypisywać takie samo znaczenie, jak objawionemu słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym(Katechizm Katolicki św. Piusa X).

Kto zatem pomija Tradycję, nie jest katolikiem. Inna religia.
Używanie określenia „katolicy Tradycji”, „katolicy tradycyjni” jest niewłaściwe, bowiem domyślnie zakłada, że mogą być jacyś inni katolicy – „nietradycyjni”.

Tych, którzy przyjmują w całej integralności Objawienie Boże – którego źródłami są Pismo Święte i Tradycja – określajmy po prostu mianem katolików. Wszyscy inni są niekatolikami, choćby subiektywnie byli przekonani, że nimi są.


Papież Św. Pius w Katechizmie naucza:

Wskutek jakiego grzechu traci się wiarę?
Wiarę traci się przez zaprzeczanie lub dobrowolne poddawanie w wątpliwość choćby jednego z artykułów wiary, które są podane do wierzenia.
Jak odzyskać utraconą wiarę?
Utraconą wiarę można odzyskać przez żal za grzech popełniony przeciwko wierze i przez ponowne przyjęcie całego depozytu wiary podawanego przez Kościół.