Dokumentujmy!

Kilkadziesiąt lat temu w Polsce prawie wcale nie dokumentowano historii rugowania wiary katolickiej i zaprowadzania nowej religii. Nie powtórzmy tego błędu zaniedbania!
Dokumentujmy dzisiaj pilnie zarówno żmudny proces przywracania katolickiego kultu i katolickiej wiary, jak i dalsze odsłony niszczenia katolickiego kultu i katolickiej wiary. Nie będzie przesadą powiedzieć, że będzie to dokumentacja na miarę historyczną. Dokumentujmy! – więcej