Dla dobra duszy: Kazania o dobrej spowiedzi (2/5)

Jednym z istotnych elementów wielkopostnej pokuty jest dobrze przygotowana i dobrze odprawiona spowiedź – Sakrament Pokuty.
Aby dobrze się wyspowiadać, należy starannie wypełnić 5 warunków dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia.
  2. Żal za grzechy.
  3. Mocne postanowienie poprawy.
  4. Wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź.
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Kazanie 2: O żalu za grzechy


Św. Teresa z Avili wołała do kapłanów: „Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.

Korzystajmy z podanych treści i udostępniajmy je naszym bliźnim!