Wysokie wymagania wiary katolickiej

Gdybyśmy od dzieciństwa byli wyraźnie i mocno przeświadczeni, że wiara katolicka pociąga za sobą bardzo wysokie wymagania, o ileż mniej popełnilibyśmy grzechów!