Walka duchowa

Wielki Post jest czasem poważnym. Diabeł może uderzyć na duszę ze zdwojoną siłą, atakując pokusami, które istotowo i przez swą intensywność, mogą stanowić dla duszy bardzo poważną próbę.
Pierwszy prawowity Papież mówi:

„Uniżajcie się zatem pod potężną ręką Bożą, aby was wywyższył w czasie nawiedzenia, wszelką «troskę waszą na Niego składajcie», gdyż On ma pieczę o was. Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że to samo utrapienie spotyka braci waszych na świecie. A Bóg wszelkiej łaski, który wezwał was do swej wiecznej chwały w Chrystusie Jezusie, udoskonali, utwierdzi i ugruntuje trochę utrapionych. Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen” (1 P 5, 6-11).