Sakrament Pokuty w aspekcie dyskrecji

Wymogi Kościoła Katolickiego chronią nienaruszalnie sakramentalne forum internum, otaczając je dyskrecją, która nie dopuszcza żadnych wyjątków. Przypomnienie tej kwestii będzie z pożytkiem czytających. – więcej