Róże Różańcowe modlą się codziennie

Należący do Róż Różańcowych modlą się w tym miesiącu codziennie w powszechnej i najpilniejszej intencji: O powszechny powrót ortodoksji katolickiej – w zakresie kultu, doktryny i moralności. Bądźmy wierni codziennej modlitwie!
Jeżeli byłyby następne osoby chętne do zapisania się do Róż Różańcowych, niech zgłoszą się do kapłana lub do zelatorów.


Więcej informacji pod zakładką: Róże Różańcowe