Przesłanki nadziei

Herezja ariańska, która zdominowała hierarchię Kościoła Katolickiego w IV wieku, z upływem czasu została przezwyciężona. Ortodoksja stopniowo powracała. Możemy mieć nadzieję, że nowa religia, która od kilkudziesięciu lat zdominowała struktury kościelne, z upływem czasu zostanie przezwyciężona. Miejmy jednak na uwadze: Samo się to nie stanie. Nie próżnujmy. Dajmy świadectwo KATOLICKIEJ wiary!