Zaledwie garstka

Czasy powszechnego odstępstwa. Zaledwie garstka duchownych, krzewiących niezmutowany katolicki depozyt wiary, może o sobie powiedzieć, zgodnie z obiektywnym stanem rzeczy: „Ty zaś, o wybrane zgromadzenie Kościoła, szlachetne grono o wypróbowanej wierności; wy, którzy szukacie pomocy u Boga i wśród których Bóg przebywa, przyjmijcie od nas nieskalaną naukę prawowiernej wiary; dzięki niej umacnia się Kościół, tak jak nam to zostało przekazane przez naszych Ojców” (Św. Jan Damasceński).