Z naszej kruchty strategicznej

Przełom XVIII i XIX wieku. Burzliwe dzieje Warszawy. Ponad dwadzieścia lat gorliwej służby kapłańskiej kapłana i redemptorysty, który z pochodzenia nie był Polakiem. Złote karty duszpasterstwa na ziemi polskiej. Wrogowie doprowadzili do eksmisji Św. Klemensa i redemptorystów. Dożył swoich lat w Wiedniu, w gorliwej służbie kapłańskiej.
Beletryzowany żywot Św. Klemensa Dworzaka będzie frapującą lekturą i wielce mobilizującą do wiernego wypełniania obowiązków stanu – choćby trudności i wrogów przybywało. Mirábilis Deus in Sanctis súis. – Przedziwny jest Bóg w Świętych swoich!
15 marca czcimy Św. Klemensa Marię Dworzaka (Hofbauera).
Katolik czyta.
Katolik kształci się chętnie.