Strój na katolicką Mszę Świętą odświętny

Zachowując niniejsze wskazania, dusza katolicka daje wyraz szacunku dla Pana Boga i katolickiego kultu.
Zachowując niniejsze wskazania, dusza katolicka daje bliźnim budujące świadectwo wiary.
Przez wieki – także w naszej Ojczyźnie – wierni różnych stanów doskonale rozumieli i wiedzieli, że do kościoła należy ubierać się inaczej niż na co dzień. Odróżniało się rozumnie strój codzienny od stroju świątecznego. Przykłady godne kontynuacji! – więcej