Różaniec w języku Kościoła Katolickiego

Pod zakładką Różaniec znajdziemy materiały (teksty i nagrania) do nauki Różańca w języku łacińskim.
Korzystajmy i polecajmy naszym bliźnim.
Niech rozkwita modlitwa Różańcowa w języku Kościoła Katolickiego!