Kapłaństwo katolickie uszanowane

Duchownych katolickich (nie tylko z nazwy, lecz de facto) należy otaczać szczególnym szacunkiem – nie dla ich zalet osobistych, lecz dlatego, że są wiernymi krzewicielami katolickiego depozytu wiary. – więcej