Przygotowanie do spowiedzi generalnej

Nie ma ważniejszej sprawy niż zbawienie swojej duszy!
Pan nasz Jezus Chrystus mówi: „Cóż bowiem pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją?” (Mt 16, 26).
Kogo łaska Boża prowadzi do spowiedzi generalnej, niech się dobrze przygotuje i odprawi dobrą spowiedź generalną.
Kilka wskazań kapłańskich – ważnych! – więcej


Św. Teresa z Avili wołała do kapłanów: „Kaznodzieje moi, prawcie kazania, a prawcie je przeciw niegodnym spowiedziom, albowiem wskutek złych spowiedzi więcej niż połowa chrześcijan idzie na potępienie”.