Zbawienne praktyki wielkopostne

W Wielkim Poście wiernie zachowujmy praktyki, od wieków bliskie katolickiej i polskiej duszy:

Droga Krzyżowa – w piątki,
Gorzkie Żale – w niedziele.

Przybywajmy na Drogę Krzyżową, aby wspólnie przechodząc od stacji do stacji, z miłością rozważać tajemnicę Męki Pańskiej.


„Lecz On zraniony został za nieprawości nasze,
starty został za złości nasze” (Iz 53, 5).