Dusza upaść nie musi!

Nie mówimy o pokusach dobrowolnych, na które dusza głupio się naraża. Pomówmy o pokusach niedobrowolnych, które narzucają się duszy, która ani ich nie prowokuje, ani ich nie chce. Dopust Boży, mający na celu wzmocnienie i udoskonalenie duszy – w ogniu zaciętej walki.
Pokus nie należy kontemplować, lecz zdecydowanie i cierpliwie oddalać, choćby były okropne i długotrwałe. Wielkim darem Bożym jest wolna wola. Wielką pomocą Bożą jest łaska Boża – dawana nam przez ufną modlitwę i przez sakramenty święte.
Niech wolna wola nie zasypia! Nie zaniedbujmy modlitwy i przyjmowania świętych sakramentów! Wyposażona w tak potężne pomoce z Nieba, dusza upaść nie musi. Ma zwyciężać!