Róże Różańcowe – ważne wymaganie

Kto przystępuje do Róż Różańcowych, musi być związany z naszym duszpasterstwem i z zasady brać tutaj udział w niedzielnej Mszy Świętej.
Absolutne minimum: będzie brał tutaj udział we Mszy Świętej niedzielnej raz w miesiącu, kiedy będzie miała miejsce zmiana tajemnic.
Kto nie byłby w stanie przyjąć i spełnić tego warunku, niech nie zapisuje się do Róży Różańcowej przy naszym duszpasterstwie.