Korzenie wiarygodności

Jeślibym coś powiedziała niezgodnego z tym, czego uczy święty Rzymski Kościół Katolicki, będzie to skutkiem nieświadomości, a nie złej woli mojej” (Św. Teresa z Avili, Twierdza wewnętrzna, Prolog).