U progu Wielkiego Postu

U progu Wielkiego Postu diabeł podchodzi szczególnie dusze, które mają zamiar przeżyć wielkopostne tygodnie jako poważny czas pokuty i wyrzeczenia.
Napomina pierwszy prawowity Papież: „Trzeźwi bądźcie i czuwajcie, bo przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży, szukając, kogo by pożarł. Sprzeciwiajcie mu się mocni w wierze” (1 P 5, 8-9)!