Nawrócenie

Będzie to już wielka sprawa, jeśli dusza podczas Wielkiego Postu Roku Pańskiego 2022 nawróci się z nowej wiary (krzewionej powszechnie w oficjalnych strukturach kościelnych od ponad pięćdziesięciu lat) na wiarę katolicką – krzewioną przez Kościół Katolicki nieomylnie przez dwa tysiące lat.
Jedynie wiara katolicka daje zbawienie.

Quicúmque vult salvus esse, ante omnia opus est ut téneat cathólicam fidem.
Quam nisi quisque íntegram inviolatámque serváverit, absque dubio in aetérnum períbit.
„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary.
Której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej, ten niewątpliwie zginie na wieki” (Św. Atanazy, Biskup, Wyznanie wiary).