Nie ustawajmy w modlitwie!

Pisał Św. Alfons Maria Liguori: „Kto się modli, ten się zbawi. Kto się nie modli, ten się potępi”.
Trzeba więc się modlić, aby uniknąć potępienia w piekle i aby się zbawić, osiągnąć życie wieczne z Bogiem – Niebo.

Kto się nie modli, niech zacznie się modlić.
Kto modli się nieregularnie, niech zacznie modlić się systematycznie, codziennie.

Kto się modli mało, niech modli się więcej.
Kto się modli wiele, niech się modli lepiej – z pokorą, uniżeniem, skupieniem, czcią, ufnością, miłością.